Centrum Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II

ogłasza

Konkurs plastyczno-literacki

„100 rocznica urodzin Jana Pawła II – Papieża Rodziny”

dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

Termin składania prac konkursowych do 15 listopada 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: Parafia Świętej Rodziny w Lublinie – 10 grudnia 2020 r.

Miejsce składania prac: CENTRUM JANA PAWŁA II, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin

REGULAMIN KONKURSU - kliknij tutaj

Zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

konkurs 100lecie urodzin jp2