Centrum Jana Pawła II

W związku z zakończeniem pierwszego semestru przypominamy o konieczności rozliczenia otrzymanego stypendium.

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do biura Centrum Jana Pawła II.

Do pobrania: Formularz rozliczeniowy