Centrum Jana Pawła II

W dniu 4 grudnia 2020 r. obradowało jury konkursu plastyczno-literackiego dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich, organizowanego przez Centrum Jana Pawła II w Lublinie w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, a zatytułowanego "Jan Paweł II – Papież Rodziny”.

Jury konkursu literackiego w składzie:

ks. mgr Dariusz Bondyra – Wiceprezes Centrum Jana Pawła II w Lublinie
ks. dr Mariusz Lach – pracownik naukowo-dydaktyczny KUL oraz Dyrektor Teatru „ITP.” KUL
Jacek Brzeziński – aktor Teatru Provisorium oraz emerytowany wykładowca UMCS

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I. W KATEGORII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWCH

Nagrodę: Ewie Zdybel - za ukazanie w formie poetyckiej życia i nauczania Św. Jana Pawła II w utworze „Jan Paweł II – Papież Rodziny”,

Dwa równorzędne wyróżnienia - za próbę opowiedzenia w formie poetyckiej o życiu Św. Jana Pawła II:

Faustynie Paczos w utworze „Wielki Człowiek”

Izabeli Bednarczyk w utworze „Papież Rodziny – Jan Paweł II”.

 

II. W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I. miejsce: Julii Nobis - za bardzo oryginalny i z dużą pieczołowitością skomponowany utwór pt. „13-zgłoskowiec dla Jana Pawła II”;

II. miejsce: Julii Szymanek - za umiejętność poetyckiego wyeksponowania najważniejszych cech duchowości św. Jana Pawła II w utworze „Papież Rodziny”;

III. miejsce: Magdalenie Nagowskiej - za wrażliwość i szczerość w dostrzeganiu cech osobowych św. Jana Pawła II w utworze „Historia pewnego Papieża Polaka”,

Dwa równorzędne wyróżnienia - za koncept i ciekawe opowiedzenie w formie prozatorskiej o wybranych aspektach nauczania św. Jana Pawła II:

Zuzannie Flis w utworze „Niecodzienne spotkanie”

Hannie Fronczek w utworze „Jan Paweł II i czekoladki”.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia br. (niedziela) o godz. 18.45 w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Lublinie (ul. Jana Pawła II 11). Poprzedzi ono koncert papieski pt. "Scena pełna życia. Obchody 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II - Papieża rodziny", który rozpocznie się o godz. 19.00.

Jury wyraziło jenoczesnie uznanie wszystkim uczestnikom Konkursu za zainteresowanie, zaangażowanie i udział w Konkursie, jak również składa podziękowanie katechetom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom za wsparcie okazane uczestnikom oraz krzewienie wiedzy nt. życia i świętości Jana Pawła II.

Jury dziękuje też organizatorom Konkursu – za jego ideę i konsekwentne przeprowadzenie.

CJPII 20201213Lublin