Centrum Jana Pawła II

W związku z zakończeniem pierwszego semestru przypominamy o konieczności rozliczenia otrzymanego stypendium. Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do biura Centrum Jana Pawła II. Formularz rozliczeniowy