Centrum Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II istnieje od 2006 roku. Jest kościelną publiczną osobą prawną podlegającą Arcybiskupowi Lubelskiemu. Jesteśmy zarejestrowaną Organizacją Pożytku Publicznego z numerem KRS 0000371726, Głównym obszarem działania jest teren Archidiecezji Lubelskiej.

Działalność Centrum skupia się na trzech aspektach:

  • - Działania charytatywne - Fundusz Stypendialny "Świadkowie Bożego Piękna".
  • - Działania Kulturalne - koncerty, pielgrzymki, spotkania.
  • - Działania edukacyjne - konferencje, sympozja.

Centrum Jana Pawła II zostało powołane przez abpa Józefa Życińskiego jako wotum za pontifikat Papieża Polaka, by utrwalać więź łączącą go z Kościołem Lubelskim. W 2010 roku uzyskaliśmy status OPP.

Skupiamy się na trzech głównych ośrodkach:

Duchowości i Dialogu Religii

Krzewienie kultu Jana Pawła II oraz jego myśli, szczególnie zaangażowania na rzecz dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego

Kultury im. Jana Pawła II

Koordynacja Funduszu Stypendialnego im. abpa Józefa Życińskiego "Świadkowie Bożego Piękna ", który funkcjonuje od 2012roku.

Poradnictwa i Rehabilitacji Medycznej

Ścisła współpraca z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia .

 


 
 
T.Pajurek
Zarząd Centrum
 

Prezes - Ks. dr Tadeusz Pajurek

Wiceprezes – Ks. mgr Dariusz Marek Bondyra

Członek zarządu – Ks. mgr lic. Mieczysław Puzewicz

 

 
 
Członkowie rady

ks. prał. dr Tadeusz Pajurek - Prezes Zarządu

Ks. prał. Ryszard Lis - Przewodniczący Rady

Ks. Piotr Drozd

ks. dr Krzysztof Gałan

ks. kan. Ryszard Jurak

ks. kan. Mirosław Ładniak

ks. Bogusław Suszyło

ks. dr Grzegorz Trąbka

ks. mgr lic. Marek Urban

* Kadencja Rady trwa do 31 sierpnia 2019 r.

Komisja Rewizyjna

Bp prof. dr hab. Józef Wróbel

Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Ks. prałat  Józef Dziduch

*Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa do 3 Kwietnia 2018 r.

 

 


 

Statut Centrum Jana Pawła II

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Komisji Rewizyjnej z 3 kwietnia 2015r.

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Rady Centrum z 31 sierpnia 2016r.

Nominacja Ks. dr hab. Grzegorza Wojciechowskiego do Komisji Rewizyjnej z 13 kwietnia 2017r.

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Komisji Rewizyjnej z 2 kwietnia 2018r.

Dokumenty sprawozdawcze 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Dokumenty sprawozdawcze 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie finansowe 2016 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2016 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2016 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2016 - Dodatkowe informacje

Dokumenty sprawozdawcze 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdanie finansowe 2015.pdf

Dokumenty sprawozdawcze 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf

Sprawozdanie finansowe 2014.pdf

Dokumenty sprawozdawcze 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf

Sprawozdanie finansowe 2013.pdf

Dokumenty sprawozdawcze 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012.pdf

Sprawozdanie finansowe 2012.pdf

Dokumenty sprawozdawcze 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011.pdf

Sprawozadanie finansowe 2011.pdf

Dokumenty sprawozdawcze 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010.pdf

Sprawozdanie finansowe 2010.pdf