Centrum Jana Pawła II

Spis treści

Regulamin Funduszu Stypendialnego "Świadkowie Bożego Piękna"

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wniosek kandydata

Przedmioty i usługi finansowane ze stypendium

Rozliczenie

 

Podstawowe informacje dla osób ubiegających się o stypendium Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”.
1. Do wspólnego gospodarstwa domowego kandydata na stypendystę wliczają się wszystkie niepracujące osoby z rodziny.

a. Oboje rodziców lub rodzic przy którym został kandydat
b. Wliczają się osoby, które nie ukończyły 26 roku życia jeśli się uczą, do 23 roku życia jeśli już się nie uczą
c. Niepracująca siostra kandydata samotnie wychowująca dziecko, zamieszkująca z rodzicami kandydata wlicza się wraz z dzieckiem

2. Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego liczymy na podstawie danych GUS

3. Do dochodu liczymy tylko stałe świadczenia z Ośrodków Pomocy Społecznej. Czyli nie uwzględniamy jednorazowej pomocy np. ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego.