Centrum Jana Pawła II

Regulamin Funduszu Stypendialnego "Świadkowie Bożego Piękna"

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wniosek kandydata

Potrzebne dokumenty

Przedmioty i usługi finansowane ze stypendium

Rozliczenie

 

Podstawowe informacje dla osób ubiegających się o stypendium Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”.
1. Do wspólnego gospodarstwa domowego kandydata na stypendystę wliczają się wszystkie niepracujące osoby z rodziny.

a. Oboje rodziców lub rodzic przy którym został kandydat
b. Wliczają się osoby, które nie ukończyły 26 roku życia jeśli się uczą, do 23 roku życia jeśli już się nie uczą
c. Niepracująca siostra kandydata samotnie wychowująca dziecko, zamieszkująca z rodzicami kandydata wlicza się wraz z dzieckiem


2. W tym celu należy do dokumentów dołączyć potwierdzoną z oryginałem kopię PIT-11 lub innego dokumentu stwierdzającego wysokość składek za ubiegły rok.

3. Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego liczymy na podstawie danych GUS

4. Do dochodu liczymy tylko stałe świadczenia z Ośrodków Pomocy Społecznej. Czyli nie uwzględniamy jednorazowej pomocy np. ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego.

 

Ostatnio dodane galerie

Spotkanie stypendystów 2017
Marsz Życia 2017
Festiwal Chórów 2017
Zakończenie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia