Centrum Jana Pawła II

 

Częścią statutowej działalności Centrum Jana Pawła II są projekty mające na celu propagowanie kultury chrześcijańskiej, np. wydarzeń artystycznych oraz organizowanie spotkań mających na celu propagowanie wiedzy o wartościach, jakie przekazywał nam Jan Paweł II.

Powstała inicjatywa utworzenia miejsc pamięci poświęconych postaci związanej z naszym miastem, Karola Wojtyły, jako profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz jako papieża Jana Pawła II odwiedzającego Lublin w 1987 roku.

 

lubelski szlak nasz poczatek

Centrum Jana Pawła II w Lublinie jest współorganizatorem realizacji projektu LUBELSKI SZLAK JANA PAWŁA II. Projekt ten został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Lublina na 2016 r. pod nazwą D - 37. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa po głosowaniu mieszkańców Lublina, które odbędzie się od 1 do 10 października br. i uzyskaniu odpowiednio dużej ilości głosów.

Głównym zadaniem na najbliższy czas będzie uzyskanie jak największej liczby głosów oddanych przez mieszkańców Lublina na ten projekt, którego autorami są Panowie Piotr Nakonieczny i Wojciech Dec. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w głosowanie. Informację jak to zrobić zostanie podana na naszej stronie internetowej.

Zadanie to obejmie m.in.:

1. Oznaczenie miejsc mających historyczny związek Św. Jana Pawła II z Lublinem:

- Obóz Koncentracyjnego na Majdanku (pierwsze spotkania wystąpienie Św. Jana Pawła II w Lublinie – 1997),

- Dworzec Główny PKP Lublin (Karol Wojtyła jako ksiądz wysiadał z nocnego pociągu po wielogodzinnej podróży z Krakowa i udawał się pieszo w kierunku KULu)

- Archikatedra Lubelska (wstępował po drodze, odwiedził również jako papież),
- Bazylika oo. Dominikanów (modlił się, medytował, odprawiał mszę Św., jadł śniadanie wspólnie z ojcami i potem szedł Krakowskim Przedmieściem na uczelnię),

- Ratusz Miejski,

- Klasztor Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (miejsce gdzie Karol Wojtyła nocował podczas pobytu w Lublinie).

- Biblioteka i Dom Profesora KUL przy ul. Chopina 27,

- Dom błogosławionej siostry Marty od Jezusa (Kazimiery Wołowskiej) przy Krakowskim Przedmieściu nr 52.

- Katolicki Uniwersytet Katolicki Jana Pawła II (Instytut Jana Pawła II, Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL, Kościół Akademicki KUL, pomnik papieża Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego).

- Kościół pw. Świętej Rodziny (gdzie odbyła się Msza Święta w dn. 9 czerwca 1987 r. podczas wizyty Ojca Świętego w Lublinie).

2. Stworzenie aplikacji mobilnej będącej wirtualnym muzeum pamięci oraz audio - przewodnikiem po Lubelskim Szlaku Św. Jana Pawła II.

3. Zostanie wydany kolorowy ilustrowany przewodnik po „Lubelskim Szlaku Świętego Jana Pawia II"

W uzasadnieniu podane zostały wydarzenia historyczne dotyczące osoby Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II oraz tego wszystkiego co pozostało w historii Lublina. Rada Miasta Lublin i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowili rok 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II. Rok temu Jan Paweł II został kanonizowany. Pragniemy godnie upamiętnić postać Honorowego Obywatela Lublina (od 19 kwietnia 1997 r.) Lubelski Szlak Świętego Jana Pawła II będzie szlakiem turystycznym biegnącym ścieżkami, które przed laty przemierzał Karol Wojtyła i później jako papież Jan Paweł II. W 2017 r. przypada rocznica 30 - lecia Jego pielgrzymki do Lublina, która zbiega się z 700 - leciem uzyskania praw miejskich. Szlak Świętego Jana Pawła II stanowiłby hołd złożony wielkiemu Polakowi oraz atrakcję turystyczną i żywą lekcję historii dla jego mieszkańców.