Centrum Jana Pawła II

Celem VI Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych – podobnie jak całego cyklu – jest kultywowanie kultury i tradycji narodowej oraz popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego. Stąd dobór tematyki kolejno organizowanych edycji Festiwalu, która dotychczas obejmowała: rok 2012 – Boże Narodzenie, rok 2014 – Wielki Post, rok 2014 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa, rok 2015 – Adwent, rok 2016 – Nabożeństwa różańcowego oraz pieśni Maryjne.

 

Tegoroczna odsłona przedsięwzięcia skupi się na wykonaniu dzieł muzyki sakralnej, właściwych dla okresu Bożego Narodzenia – kolędy i pastorałki. Podczas Festiwalu odbywają się prezentacje chórów parafialnych regionu lubelskiego, a także koncerty towarzyszące chóralne w wykonaniu zaproszonych chórów prezentujących wysoki poziom artystyczny.

zaspiewam jezuskowi

Fotorelacja