Centrum Jana Pawła II

Młody, zdolny, wykształcony
Nagła śmierć abp. Józefa Życińskiego nie zaprzepaściła jego pomysłu na stypendia.

Zosia i Marysia postawiły na edukację i są stypendystkami funduszu im abp. Życińskiego

mlody fot artykulu

 

Pochodził z małej miejscowości i z własnego doświadczenia pamiętał, że edukacja była luksusem. Niektórzy z jego kolegów nie mieli szans na skończenie szkoły czy podjęcie studiów. Przy różnych okazjach zachęcał młodych, by zdobywali wiedzę, a że wiąże się to z wieloma wydatkami, wpadł na pomysł stworzenia specjalnego funduszu, który służyłby zdolnej młodzieży. - Zachęcał innych, by, jeśli mogą, dawali pieniądze na edukacje tym, którzy borykają się z trudnościami finansowymi. Jego śmierć nie zaprzepaściła bliskiej mu idei. Znając życzenie abp. Józefa, bp Mieczysław Cisło zaapelował, by zamiast kwiatów na pogrzeb zmarłego przynieść ofiarę na stypendia dla zdolnej ubogiej młodzieży - mówi ks. Tadeusz Pajurek szefujący Centrum Jana Pawła II w Lublinie, które roztoczyło pieczę nad funduszem im. abp. Józefa Życińskiego. Tak się stało. Fundusz otrzymał nazwę „Świadkowie Bożego Piękna". Pochodzi ona z listu abp. J. Życińskiego skierowanego w 2000 roku do ludzi młodych. Czytamy tam: „Jako wasz pasterz, życzę wam serdecznie, byście byli świadkami Bożego piękna, odkrywanego w tym niewidzialnym świecie. Byście nie odrzucali Chrystusowej miłości, która wnosi w wasze życie rys wielkości i poczucie sensu. Byście nigdy nie stali się niewolnikami materialnych konkretów, lecz potrafili odkrywać przedziwny świat Bożych wartości, które nie przynoszą wprawdzie wymiernych korzyści, ale bez których życie ludzkie byłoby jedynie wegetacją. Nawet jeśli luksusową, to jednak tylko wegetacją".
Fundusz adresowany jest do młodych ludzi mieszkających lub uczących się na terenie archidiecezji lubelskiej - gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Do końca września można składać wnioski o przyznanie stypendium. Warunkiem jest średnia ocen minimum 4.0 i niski dochód na osobę w rodzinie. - W pierwszym roku działania udało się wesprzeć 50 osób, w kolejnych latach liczba stypendystów wzrosła do 100. Zapraszamy też tych, którzy mogliby wspomóc fundusz finansowo. Jeśli będzie więcej darczyńców, będzie więcej stypendystów - podkreśla ks. Tadeusz Pajurek.    

Ag

„Lubelski Gość Niedzielny” 36/2015