Centrum Jana Pawła II

Gala odbyła się 20 listopada 2016.

Galeria: Gala Miłosierdzia

Program wydarzenia