Centrum Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II zaprasza w każdy poniedziałek na spotkania o godz. 20.00 stypendystów „Świadkowie Bożego Piękna” i młodzież z Lublina do Chóru im. Jana Pawła II, który powstaje przy parafii Świetej Rodziny w Lublinie przy ul. Jana Pawła II 11. Dyrygentem jest ks. dr Tomasz Lisiecki.

066