Centrum Jana Pawła II

Świadkowie Bożego Piękna

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w lipcu 2019 r. podpisała umowę z Centrum Jana Pawła II w Lublinie i udzieliła wsparcia finansowego, przekazując darowiznę na dzia
łalność statutową Centrum Jana Pawła II, w ramach której prowadzony jest Fundusz Stypendialny Świadkowie Bożego Piękna im. abp Józefa Życińskiego.

Stypendia za drugi semestr roku szkolnego/ akademickiego otrzymali wszyscy, którzy spełnili wymogi regulaminu.

Sponsorowi składamy podziękowanie za udzieloną pomoc, dzięki której uzdolniona i utalentowana młodzież, z rodzin z trudnościami finansowymi mogła kontynuować naukę, zgłębianie wiedzy i rozwijać swoje talenty i pasje.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną życzliwość i wsparcie naszych stypendystów.

Ks. Tadeusz Pajurek

Prezes Zarządu

Centrum Jana Pawła II

w Lublinie

psg

psg plakat