Centrum Jana Pawła II

Spis treści

 Jan Paweł II na Katolickim Uniwersytecie LubelskimKarol Wojtyla

Karol Wojtyła - najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup, kardynał - kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez prawie ćwierć wieku. O tym, kim był dla swoich uczniów i przyjaciół z lubelskiej uczelni świadczy tytuł jednej z książek wydanych nakładem Towarzystwa Naukowego KUL, przygotowanej w tutejszym Instytucie Jana Pawła II. Brzmi on Obecność.

Ks. Karol Wojtyła rozpoczął pracę w KUL w październiku 1954 r. wykładami zleconymi z etyki. W 1956 r. był już kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki na Wydziale Filozofii. Prowadził zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów. Pracę naukowo-dydaktyczną godził z pracą kapłańską i nie rezygnował z niej  pomimo przybywających mu obowiązków. Miał na KUL-u spore grono oddanych przyjaciół i uczniów, którzy w czasie wspólnych wakacyjnych wypraw nazywali go Wujkiem.

Więcej...