Centrum Jana Pawła II

Spis treści

Inicjatorem powstania i powołania Centrum był abp. Józef Życiński, stąd też jego imieniem został nazwany Fundusz Stypendialny ponieważ on sam nie zdołał ukończyć swojego dzieła ze względu na swoją niespodziewaną śmierć. Niemniej w tej chwili Centrum działa dzięki wsparciu abp. Stanisława Budzika – wspólnie próbujemy godnie kontynuować i realizować cele Centrum.

Od powstania Funduszu w 2012 roku wsparliśmy 316 uzdolnionych uczniów i studentów