Centrum Jana Pawła II

 

  • Instytut Jana Pawła II KUL
  • Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL
  • Centrum Jana Pawła II w Lublinie
  • Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
  • Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Zapraszają 25 listopada na konferencję międzynarodową:

Chrześcijaństwo a ekonomia

 

9.00 Otwarcie konferencji: ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL
9.15 Sesja I, prowadzenie: prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)
prof. Joachim Wiemeyer (Ruhr-Universität Bochum/Niemcy): Human Labour – Anthropological
Elementary Fact in Permanent Transition
ks. prof. Stanisław Fel (KUL): Ekospołeczna gospodarka rynkowa – współczesna katolicka
propozycja ładu gospodarczego
prof. Paul H. Dembinski (Université de Fribourg; AIESC/Szwajcaria): Struktury grzechu i struktury
dobra wspólnego
11.15 Przerwa


11.30 Sesja II, prowadzenie: dr Aleksandra Vanney (CMJPII/Warszawa)
ks. prof. Martin Schlag (Pontifi cal University of the Holy Cross/Włochy): Centesimus Annus,
Capitalism, and Faith
prof. Rafael Alvira (Universidad de Navarra/Hiszpania): The Family as Principle and End of the
Christian Conception of the Economy
ks. prof. Zdzisław Struzik (IPJPII/Warszawa): Ekonomia rodziny w nauczaniu Jana Pawła II w
encyklikach Laborem exercens (1981) i Centesimus annus (1991). Realia ekonomiczne polskiej rodziny
prof. Aniela Dylus (UKSW): Znaczenie wolnej niedzieli. Przyczynek do debaty wokół jej prawnej
ochrony w Polsce
13.45 Przerwa


15.15 Sesja III, prowadzenie: ks. dr Marek Wódka (KUL)
prof. Gerald Beyer (Villanova University/USA): Curing the ‘Fever’ in Corporatized Higher Education:
Prescriptions from Catholic Social Teaching on Labor
dr Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny/Kraków): Chrześcijańskie korzenie innowacyjności
prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL): Komodytyzacja prawdy – komodytyzacja nauki –
komodytyzacja człowieka. Chrześcijańska odpowiedź
17.00 Przerwa

17.15 Sesja IV, prowadzenie: Małgorzata Oroń (Centrum Jana Pawła II/Lublin)
ks. dr Tadeusz Pajurek (Centrum Jana Pawła II/Lublin): Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej jako
podmiot oparty na wartościach chrześcijańskich
Maciej Łoś (Pierogarnia Piaski): Katolicki przedsiębiorca – INTERE$ujące...
Grzegorz Gruza (Bon appetit/Dominów): Przywództwo oparte na wartościach – aktualne wyzwania
katolickiego przedsiębiorcy
19.00 Zakończenie konferencji: prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)

Wydarzenie towarzyszące: wystawa „Papież Jan Paweł II. Dar Polski dla świata”

Fotorelacja