Centrum Jana Pawła II

Spis treści

 

Fundusz stypendialny Świadkowie Bożego Piękna ma swoje początki w uroczystościach pogrzebowych abpa Józefa Życińskiego (luty 2011 r.). Zamiast kwiatów i wieńców zbierano wówczas pieniądze z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży. Dzisiaj został on określony w swoich ramach i przeznaczeniu. Rozpoczął swoją działalność, z dniem 10 lutego 2012 r. (I rocznica śmierci abpa J. Życińskiego). Fundusz funkcjonuje przy Centrum Jana Pawła II w Lublinie (instytucji powołanej przez abpa Życińskiego).

Nazwa funduszu – "Świadkowie Bożego Piękna", pochodzi z listy abpa J. Życińskiego. List został napisany w roku 2000 i adresowany do ludzi młodych – Świadkowie Ewangelicznej Nadziei. Rola młodych w budowie kultury życia (25.03.2000).

W końcowej części abp pisze takie słowa:

Jako Wasz Pasterz, życzę Wam serdecznie byście byli świadkami Bożego Piękna, odkrywanego w tym niewidzialnym świecie. Byście nie odrzucali Chrystusowej miłości, która wnosi w Wasze życie rys wielkości i poczucie sensu. Byście nigdy nie stali się niewolnikami materialnych konkretów, lecz potrafili odkrywać przedziwny świat Bożych wartości, które nie przynoszą wprawdzie wymiernych korzyści, ale bez których życie ludzkie byłoby jedynie wegetacją. Nawet jeśli luksusową, to jednak tylko wegetacją.

Fundusz adresowany jest do młodych ludzi mieszkających i uczących się na terenie Archidiecezji Lubelskiej – uczniów szkół średnich oraz studentów, do zdolnych i utalentowanych, ale zmierzających się z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie. Liczymy na wsparcie tych, którzy pragną tym młodym towarzyszyć. Fundusz zakłada towarzyszenie stypendystom w formie dodatkowych spotkań i wyjazdów.