Centrum Jana Pawła II

Spis treści

Inicjatorem powstania i powołania Centrum był abp. Józef Życiński, stąd też jego imieniem został nazwany Fundusz Stypendialny ponieważ on sam nie zdołał ukończyć swojego dzieła ze względu na swoją niespodziewaną śmierć. Niemniej w tej chwili Centrum działa dzięki wsparciu abp. Stanisława Budzika – wspólnie próbujemy godnie kontynuować i realizować cele Centrum.

Od powstania Funduszu w 2012 roku wsparliśmy 316 uzdolnionych uczniów i studentów


 

Fundusz stypendialny Świadkowie Bożego Piękna ma swoje początki w uroczystościach pogrzebowych abpa Józefa Życińskiego (luty 2011 r.). Zamiast kwiatów i wieńców zbierano wówczas pieniądze z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży. Dzisiaj został on określony w swoich ramach i przeznaczeniu. Rozpoczął swoją działalność, z dniem 10 lutego 2012 r. (I rocznica śmierci abpa J. Życińskiego). Fundusz funkcjonuje przy Centrum Jana Pawła II w Lublinie (instytucji powołanej przez abpa Życińskiego).

Nazwa funduszu – "Świadkowie Bożego Piękna", pochodzi z listy abpa J. Życińskiego. List został napisany w roku 2000 i adresowany do ludzi młodych – Świadkowie Ewangelicznej Nadziei. Rola młodych w budowie kultury życia (25.03.2000).

W końcowej części abp pisze takie słowa:

Jako Wasz Pasterz, życzę Wam serdecznie byście byli świadkami Bożego Piękna, odkrywanego w tym niewidzialnym świecie. Byście nie odrzucali Chrystusowej miłości, która wnosi w Wasze życie rys wielkości i poczucie sensu. Byście nigdy nie stali się niewolnikami materialnych konkretów, lecz potrafili odkrywać przedziwny świat Bożych wartości, które nie przynoszą wprawdzie wymiernych korzyści, ale bez których życie ludzkie byłoby jedynie wegetacją. Nawet jeśli luksusową, to jednak tylko wegetacją.

Fundusz adresowany jest do młodych ludzi mieszkających i uczących się na terenie Archidiecezji Lubelskiej – uczniów szkół średnich oraz studentów, do zdolnych i utalentowanych, ale zmierzających się z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie. Liczymy na wsparcie tych, którzy pragną tym młodym towarzyszyć. Fundusz zakłada towarzyszenie stypendystom w formie dodatkowych spotkań i wyjazdów.


Regulamin Funduszu Stypendialnego "Świadkowie Bożego Piękna"

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wniosek kandydata

Przedmioty i usługi finansowane ze stypendium

Rozliczenie

 

Podstawowe informacje dla osób ubiegających się o stypendium Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”.
1. Do wspólnego gospodarstwa domowego kandydata na stypendystę wliczają się wszystkie niepracujące osoby z rodziny.

a. Oboje rodziców lub rodzic przy którym został kandydat
b. Wliczają się osoby, które nie ukończyły 26 roku życia jeśli się uczą, do 23 roku życia jeśli już się nie uczą
c. Niepracująca siostra kandydata samotnie wychowująca dziecko, zamieszkująca z rodzicami kandydata wlicza się wraz z dzieckiem

2. Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego liczymy na podstawie danych GUS

3. Do dochodu liczymy tylko stałe świadczenia z Ośrodków Pomocy Społecznej. Czyli nie uwzględniamy jednorazowej pomocy np. ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego.

 


 Zwracamy się z prośbą o wsparcie

CENTRUM JANA PAWŁA II

i funduszu stypendialnego

Ś W I A D K O W I E   B O Ż E G O   P I Ę K N A!

 Można wesprzeć Fundusz Stypendialny kilkoma kliknięciami!

 

 

FORMY WSPARCIA:

1. Cykliczna wpłata stypendium! Jest to najlepsza forma włączenia się w pomoc, przez regularne wpłaty wybranej kwoty w wysokości 20 zł, 50 zł lub 100 zł i wpłacanie jej co miesiąc, co kwartał lub inny wybrany termin.

2. Wpłata kwoty półrocznego stypendium! Kwota 500 zł

3. Jednorazowa wpłata kwoty rocznego stypendium! Kwota 1000 zł

4. Darowizna przekazana na rzecz Centrum Jana Pawła II.

5. Przekazanie 1,5% podatku. Od 1 stycznia do 30 kwietnia - (KRS 0000371726)

Nr naszego konta 92 1240 1503 1111 0010 3659 5652

Centrum Jana Pawła II, 20-950 Lublin, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

Z góry dziękujemy za pomoc! Dzięki regularnym wpłatom możemy objąć naszym programem coraz większą grupę młodzieży szkolnej i studentów.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca sprawowana jest Msza święta w intencji wspierających Centrum Jana Pawła II!

Formularz wpłat (na kliknięcie i pobranie formularza z pliku pdf)