Centrum Jana Pawła II

Spis treści

 Zwracamy się z prośbą o wsparcie

CENTRUM JANA PAWŁA II

i funduszu stypendialnego

Ś W I A D K O W I E   B O Ż E G O   P I Ę K N A!

 Można wesprzeć Fundusz Stypendialny kilkoma kliknięciami!

 

 

FORMY WSPARCIA:

1. Cykliczna wpłata stypendium! Jest to najlepsza forma włączenia się w pomoc, przez regularne wpłaty wybranej kwoty w wysokości 20 zł, 50 zł lub 100 zł i wpłacanie jej co miesiąc, co kwartał lub inny wybrany termin.

2. Wpłata kwoty półrocznego stypendium! Kwota 500 zł

3. Jednorazowa wpłata kwoty rocznego stypendium! Kwota 1000 zł

4. Darowizna przekazana na rzecz Centrum Jana Pawła II.

5. Przekazanie 1,5% podatku. Od 1 stycznia do 30 kwietnia - (KRS 0000371726)

Nr naszego konta 92 1240 1503 1111 0010 3659 5652

Centrum Jana Pawła II, 20-950 Lublin, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

Z góry dziękujemy za pomoc! Dzięki regularnym wpłatom możemy objąć naszym programem coraz większą grupę młodzieży szkolnej i studentów.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca sprawowana jest Msza święta w intencji wspierających Centrum Jana Pawła II!

Formularz wpłat (na kliknięcie i pobranie formularza z pliku pdf)