Centrum Jana Pawła II

Spis treści

Centrum Jana Pawła II zostało powołane przez abpa Józefa Życińskiego jako wotum za pontifikat Papieża Polaka, by utrwalać więź łączącą go z Kościołem Lubelskim. W 2010 roku uzyskaliśmy status OPP.

Skupiamy się na trzech głównych ośrodkach:

Duchowości i Dialogu Religii

Krzewienie kultu Jana Pawła II oraz jego myśli, szczególnie zaangażowania na rzecz dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego

Kultury im. Jana Pawła II

Koordynacja Funduszu Stypendialnego im. abpa Józefa Życińskiego "Świadkowie Bożego Piękna ", który funkcjonuje od 2012roku.

Poradnictwa i Rehabilitacji Medycznej

Ścisła współpraca z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia .