Centrum Jana Pawła II

Spis treści

Centrum Jana Pawła II istnieje od 2006 roku. Jest kościelną publiczną osobą prawną podlegającą Arcybiskupowi Lubelskiemu. Jesteśmy zarejestrowaną Organizacją Pożytku Publicznego z numerem KRS 0000371726, Głównym obszarem działania jest teren Archidiecezji Lubelskiej.

Działalność Centrum skupia się na trzech aspektach:

  • - Działania charytatywne - Fundusz Stypendialny "Świadkowie Bożego Piękna".
  • - Działania Kulturalne - koncerty, pielgrzymki, spotkania.
  • - Działania edukacyjne - konferencje, sympozja.

Centrum Jana Pawła II zostało powołane przez abpa Józefa Życińskiego jako wotum za pontifikat Papieża Polaka, by utrwalać więź łączącą go z Kościołem Lubelskim. W 2010 roku uzyskaliśmy status OPP.

Skupiamy się na trzech głównych ośrodkach:

Duchowości i Dialogu Religii

Krzewienie kultu Jana Pawła II oraz jego myśli, szczególnie zaangażowania na rzecz dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego

Kultury im. Jana Pawła II

Koordynacja Funduszu Stypendialnego im. abpa Józefa Życińskiego "Świadkowie Bożego Piękna ", który funkcjonuje od 2012roku.

Poradnictwa i Rehabilitacji Medycznej

Ścisła współpraca z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia .

 


 
 
T.Pajurek
Zarząd Centrum
 

Prezes - Ks. dr Tadeusz Pajurek

Wiceprezes – Ks. mgr Dariusz Marek Bondyra

Członek zarządu – Ks. mgr lic. Mieczysław Puzewicz

 

 
 
Członkowie rady

ks. prał. dr Tadeusz Pajurek - Prezes Zarządu

ks. prał. Ryszard Lis - Przewodniczący Rady

ks. kan. Jarosłąw Orkiszewski

ks. dr Krzysztof Gałan

ks. dr Paweł Bartoszewski

ks. kan. Dariusz Bondyra

ks. kan. Jerzy Cieślicki

ks. mgr Piotr Sagan

* Kadencja Rady trwa do 31 sierpnia 2022 r.

 

Komisja Rewizyjna

bp dr Adam Bab

ks. dr Adam Jaszcz

ks. kan. Marek Warchoł

*Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa do 3 kwietnia 2024 r.

 

 


 

Statut Centrum Jana Pawła II

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Komisji Rewizyjnej z 1 kwietnia 2021r.

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Komisji Rewizyjnej z 3 kwietnia 2015r.

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Rady Centrum z 31 sierpnia 2016r.

Nominacja Ks. dr hab. Grzegorza Wojciechowskiego do Komisji Rewizyjnej z 13 kwietnia 2017r.

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Komisji Rewizyjnej z 2 kwietnia 2018r.

 

Dokumenty sprawozdawcze 2022

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Sprawozdanie finansowe 2022 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2022 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2022 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2022 - Informacje dodatkowe

 

Dokumenty sprawozdawcze 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Sprawozdanie finansowe 2021 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2021 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2021 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2021 - Informacje dodatkowe

 

Dokumenty sprawozdawcze 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie finansowe 2020 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2020 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2020 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2020 - Informacje dodatkowe

 

Dokumenty sprawozdawcze 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie finansowe 2019 Dodatkowe informacje

 

Dokumenty sprawozdawcze 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Sprawozdanie finansowe 2018

 

Dokumenty sprawozdawcze 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

 

Dokumenty sprawozdawcze 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie finansowe 2016 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2016 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2016 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2016 - Dodatkowe informacje

 

Dokumenty sprawozdawcze 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdanie finansowe 2015.pdf

 

Dokumenty sprawozdawcze 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf

Sprawozdanie finansowe 2014.pdf

Dokumenty sprawozdawcze 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf

Sprawozdanie finansowe 2013.pdf

 

Dokumenty sprawozdawcze 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012.pdf

Sprawozdanie finansowe 2012.pdf

 

Dokumenty sprawozdawcze 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011.pdf

Sprawozadanie finansowe 2011.pdf

 

Dokumenty sprawozdawcze 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010.pdf

Sprawozdanie finansowe 2010.pdf