Centrum Jana Pawła II

Spis treści

 

Statut Centrum Jana Pawła II

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Komisji Rewizyjnej z 1 kwietnia 2021r.

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Komisji Rewizyjnej z 3 kwietnia 2015r.

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Rady Centrum z 31 sierpnia 2016r.

Nominacja Ks. dr hab. Grzegorza Wojciechowskiego do Komisji Rewizyjnej z 13 kwietnia 2017r.

Dekret Arcybiskupa - ks. Stanisława Budzika o powołaniu Komisji Rewizyjnej z 2 kwietnia 2018r.

 

Dokumenty sprawozdawcze 2022

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Sprawozdanie finansowe 2022 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2022 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2022 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2022 - Informacje dodatkowe

 

Dokumenty sprawozdawcze 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Sprawozdanie finansowe 2021 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2021 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2021 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2021 - Informacje dodatkowe

 

Dokumenty sprawozdawcze 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie finansowe 2020 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2020 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2020 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2020 - Informacje dodatkowe

 

Dokumenty sprawozdawcze 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie finansowe 2019 Dodatkowe informacje

 

Dokumenty sprawozdawcze 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Sprawozdanie finansowe 2018

 

Dokumenty sprawozdawcze 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie finansowe 2017

 

Dokumenty sprawozdawcze 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie finansowe 2016 - Wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe 2016 - Bilans

Sprawozdanie finansowe 2016 - Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe 2016 - Dodatkowe informacje

 

Dokumenty sprawozdawcze 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdanie finansowe 2015.pdf

 

Dokumenty sprawozdawcze 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf

Sprawozdanie finansowe 2014.pdf

Dokumenty sprawozdawcze 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf

Sprawozdanie finansowe 2013.pdf

 

Dokumenty sprawozdawcze 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012.pdf

Sprawozdanie finansowe 2012.pdf

 

Dokumenty sprawozdawcze 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011.pdf

Sprawozadanie finansowe 2011.pdf

 

Dokumenty sprawozdawcze 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010.pdf

Sprawozdanie finansowe 2010.pdf